ποια είναι τα 4 στάδια του σχεδιασμού ιστοσελίδων;

Μόλις το raw site έχει αναθεωρηθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του έργου, τότε είναι χρήσιμο να εφαρμοστούν γραφικά, χρώματα και CSS και να τους αφήσουμε να το επανεξετάσουν. Είναι ευκολότερο για έναν σχεδιαστή να διορθώσει κάτι που βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης ή είναι ένα πρόχειρο σχέδιο σε αντίθεση με τις αλλαγές σε ένα υψηλής ποιότητας μοντέλο. Επιπλέον, το wireframing βοηθά στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που ένας σχεδιαστής μπορεί να μην εντόπισε, σε προηγούμενα στάδια. Ο κύριος στόχος του σταδίου Design Discovery είναι να καθορίσει βασικές προτεραιότητες του έργου που θα καθοδηγήσουν την ομάδα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του σχεδιασμού και της ανάπτυξης.

Σε αυτό το αρχικό στάδιο, ο σχεδιαστής πρέπει να προσδιορίσει τον τελικό στόχο του σχεδιασμού της ιστοσελίδας, συνήθως σε στενή συνεργασία με τον πελάτη ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Το στάδιο αυτό αποτελείται κυρίως από έναν κύκλο ανασκόπησης, μικροεπεξεργασίας και έγκρισης του σχεδιασμού μέχρι ιδανικά τόσο ο πελάτης όσο και ο σχεδιαστής να ικανοποιηθούν με το σκίτσο του σχεδίου. Ακολουθώντας τα προαναφερθέντα στάδια σχεδιασμού ιστοσελίδων, είστε σίγουροι ότι θα τυλίξει την κίνηση που ψάχνετε για την επιχείρησή σας. Ωστόσο, για σχεδιαστές ιστοσελίδων που είναι δημιουργικοί, παθιασμένοι με το σχεδιασμό ιστοσελίδων και πρόθυμοι να εργαστούν σκληρά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί διαιρώντας το στάδιο του σχεδιασμού σε εύκολα διαχειρίσιμες φάσεις.